Gegevens-
bescherming

Gegevens conform § 5 TMG:
Lasertechnik Geinitz GmbH
Lierfeldstraße 49
45326 Essen

Vertegenwoordigd door:
CEO David Geinitz

Contact:
Telefoon: +49 (0) 201 / 319 193 88
E-mail: info@gs-laser.eu

Geregistreerd bij:
Kantongerecht Essen
HRB 28680

Omzetbelasting:
Identificatienummer omzetbelasting conform § 27 a van de Wet op de omzetbelasting (Umsatzsteuergesetz):
DE314947723

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften betreffende de gegevensbescherming alsmede deze verklaring betreffende gegevensbescherming. Het gebruik van deze website is doorgaans mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover er op onze pagina’s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, indien mogelijk, telkens enkel op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) onveilig kan zijn. hiaten ten aanzien van de veiligheid kan hebben. Een ononderbroken bescherming van de gegevens tegen toegang door derden via internet is immers is niet mogelijk.

Cookies
De internetpagina’s gebruiken gedeeltelijk zgn. cookies. Cookies veroorzaken geen schade op de computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bestemd om ons assortiment aanbod gebruikersvriendelijk, doeltreffend en veilig te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde “Sessie-cookies”. Deze worden na het afsluiten van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen, totdat u deze wist. Met deze cookies zijn wij in staat om uw browser de volgende keer weer te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat cookies slechts in individuele gevallen worden toegestaan, dat de acceptatie van cookies in bepaalde situaties of in het algemeen wordt uitgesloten en dat het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website zijn beperkt zijn.

Contactformulier
Wanneer u aanvragen naar ons toestuurt via het contactformulier, slaan wij uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor aansluitende vragen bij ons  tijdelijk op onze server op. Wij gebruiken deze gegevens enkel ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en eventuele daaropvolgende acties. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Newsletter-gegevens
Wanneer u de op de website aangeboden Newsletter nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres alsmede enkele andere gegevens nodig, waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. Wij vragen u ook of u zich akkoord verklaart met de ontvangst van de Newsletter nieuwsbrief . Er worden niet meer gegevens verzameld en wij gebruiken de verstrekte gegevens uitsluitend voor de verzending van de opgevraagde informatie. Wij geven deze niet aan derden door. De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres, alsmede het gebruik daarvan voor verzending van de Newsletter nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen bijvoorbeeld via de link “Uitschrijven” in de Newsletter nieuwsbrief.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de websiteanalysedienst Google Analytics. Deze wordt aangeboden door Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zgn. “Cookies”. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

IP-anonimisering
Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte voor de overdracht naar de VS ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser-plug-in
U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensregistratie
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Verwerking van ordergegevens
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van ordergegevens en implementeren de meest strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming in hun geheel bij gebruik van Google Analytics.
Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “Demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden aangemaakt, die uitspraken over leeftijd, geslacht en belangstelling van bezoekers van de pagina bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesse gerichte wervingscampagnes de reclame naar de belangstellingen van Google alsmede uit bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren, of de registratie van uw gegevens door Google Analytics, zoals onder punt “Bezwaar tegen gegevensregistratie” weergegeven, in het algemeen verbieden.

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde pagina op YouTube. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u één van onze van een YouTube-plug-in voorziene pagina bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven, welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u uit uw YouTube-account uit te loggen. Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens treft u aan in de Verklaring betreffende gegevensbescherming van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Recht op inlichtingen, wissen, blokkeren
U hebt te allen tijde het recht op kosteloze inlichtingen over de over  door u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst daarvan en de ontvanger, alsmede het doel van de gegevensverwerking. U heeft ook recht op , alsmede een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor alsmede voor verdere vragen over het onderwerp Persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon is vermeld, evenals alsmede voor verdere vragen over het onderwerp Persoonsgegevens.

Bron: e-recht24.de